Ostertour

ACHT EIMER HÜHNERHERZEN – Ostertour

27. Februar 2019 Allgemein

05.04. Rostock / Peter – Weiss – Haus Tickets: https://tinyurl.com/8EH-Rostock FB: https://www.facebook.com/events/2224688754452936/ 06.04. Mieste / Kinosaal Mieste FB & Ticketinfo: https://www.facebook.com/events/310955269764436 12.04. Nürnberg / Kantine Nürnberg / K4 Tickets: https://tinyurl.com/8EH-Kantine FB: https://www.facebook.com/events/2534178316624888/ 13.04. Ulm / Hemperium FB & Ticketinfo: https://www.facebook.com/events/945223579021049/ 14.04. Leipzig / Felsenkeller FB & Ticketinfo: https://www.facebook.com/events/2225035581156769/ 15.04. München / Feierwerk FB & Ticketinfo: https://www.facebook.com/events/198701677734712/ 16.04. Würzburg / Immerhin FB & Ticketinfo: https://www.facebook.com/events/408695193028748/ 17.04. Chemnitz / Atomino Chemnitz FB & Ticketinfo: https://www.facebook.com/events/327247328123330/ 24.04. Bielefeld / Nr. z. p. FBweiterlesen